หน้าแรกหน้าแรก
โปรโมชั่น
ข้อมูล เครื่องกรองน้ำ
ผลงานของเรา
ติดต่อเรา
ตู้น้ำเย็น น้ำร้อน สแตนเลส
 ตู้น้ำเย็น น้ำร้อน ถังคว่ำ
 ตู้น้ำเย็น สแตนเลส ต่อท่อประปา
 ตู้น้ำร้อน สแตนเลส ต่อท่อประปา
 ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น สแตนเลส ต่อท่อประปา
 ดูทั้งหมด
เครื่องกรองน้ำดื่ม
 เครื่องกรองน้ำแบบอันเดอร์ซิงค์
 เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ
 เครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้น
 เครื่องกรองน้ำแบบแขวนผนัง
 ดูทั้งหมด
เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม
 โรงผลิตน้ำดื่ม บรรจุขวด เพื่อจำหน่าย
 เครื่องกรองน้ำ RO สำหรับพนักงานจำนวนมาก
 เครื่องกรองน้ำ UF สำหรับพนักงานจำนวนมาก
 ดูทั้งหมด
เครื่องกรองน้ำใช้ น้ำประปา น้ำบาดาล
 เครื่องกรองน้ำสแตนเลส
 ถังกรองน้ำไฟเบอร์ (FRP)
 เครื่องกรองตะกอน
 ดูทั้งหมด
เครื่องกรองน้ำใช้ น้ำประปา น้ำบาดาล
 เครื่องกรองน้ำสแตนเลส
 ถังกรองน้ำไฟเบอร์ (FRP)
 เครื่องกรองตะกอน
 ดูทั้งหมด
เครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน และชุมชน (SML)
 จำนวนคน 100-500 คน
 สำหรับนักเรียนจำนวน 500-1000 คน
 สำหรับนักเรียนจำนวน 1000 คนขึ้นไป
 ดูทั้งหมด
แท็งค์น้ำ ถังเก็บน้ำ
 แท็งค์น้ำสแตนเลส ตราเพชร
 แท้งค์น้ำสแตนเลส ตราแอ็ดวานซ์
 ถังเก็บน้ำ PE ตรา P&S
 ถังเก็บน้ำ ตรา DOS
 ดูทั้งหมด
รับตรวจวิเคราะห์น้ำบาดาล น้ำดิบ น้ำกรอง ต่างๆ 
 รายการการตรวจวิเคราะห์น้ำ
 ดูทั้งหมด
ข้อมูล เครื่องกรองน้ำ
 
ทางเลือกในการดื่มน้ำ ที่มีอยู่ใปัจจุบันจาก  เครื่องกรองน้ำ


 
      องค์การอนามัยโลกได้กำหนดสูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของแต่ละคน ในแต่ละวันไว้ดังนี้ น้ำหนักตัว (ก.ก.)/2 x 2.2 x30 = … C.C. (1000 C.C. = 1 ลิตร, 1 ลิตร =แก้ว)
 
สมมติ
      
ว่ามีน้ำหนักตัว 55 กิโลกรัม 55/2 x 2.2 x 30 = 1815 C.C. 1815 C.C. = 1.8 ลิตร 1.8 ลิตร = 9 แก้ว เมื่อทราบปริมาณน้ำดื่มต่อวันแล้ว จะต้องมีเทคนิคในการดื่มน้ำให้เกิดประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดด้วย เทคนิคง่ายๆ ที่ว่านั้นมีอยู่ 2 ข้อคือ


หลังตื่นนอน 
      ก่อนแปรงฟัน ให้ดื่มน้ำทันที 2-5 แก้ว เพื่อช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ควรเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่น ไม่ใช่น้ำเย็น ที่ต้องดื่มตอนเช้าเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายขับสารพิษได้ดีที่สุด 

ดื่มน้ำแต่น้อยระหว่างรับประทานอาหาร 
     ไม่ควรเกิน 1 แก้ว หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว 40 นาทีจึงค่อยดื่มน้ำตาม เพื่อให้กระเพาะย่อยอาหารได้เต็มที่ ที่สำคัญไม่ควรดื่มน้ำเย็น เพราะจะไปรบกวนการย่อยทุกวันนี้เราดื่มน้ำอะไรกันอยู่


ทางเลือกในการดื่มน้ำ

1.น้ำฝน 
     น้ำฝน น้ำฝนที่ไม่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำเป็นที่ตกผ่านชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษ ดังนั้น น้ำฝนที่สะอาดจจึงกลายเป็นฝนกรด อีกทั้งหลังคาที่รองรับน้ำฝน และภาชนะที่กักเก็บน้ำฝน บางครั้งมีความสอาดไม่เพียงพอจึงทำให้น้ำฝนนั้นสกปรกได้

2. น้ำบ่อ และน้ำบาดาล               
     น้ำบ่อ และน้ำบาดาล น้ำบ่อ และน้ำบาดาลที่ไม่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำเป็นน้ำที่ผ่านชั้นดินหินทราย เป็นการกรองทางธรรมชาติที่สามารถกรองสิ่งสกปรกออกไปได้ส่วนหนึ่ง แต่ชั้นดินหินทรายเหล่านั้นไม่สามารถกรองสารตะกั่ว ยาปราบศัตรูพืช รวมทั้งสารเคมีต่าง ๆ ทีปนเปื้อนอยู่ในดินนั้นได้

3. น้ำประปา
     น้ำประปา น้ำประปาที่ไม่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำเป็นน้ำที่มีคุณภาพสอาดเพียงพอ แต่ที่ไม่น่าไว้ใจก็คือ ท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างทางที่นำน้ำเข้ามาถึงผู้บริโภคนั้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอาจผุกร่อนหรือแตกรั่ว จนน้ำประปาโดนปนเปื้อน ทั้งนี้สิ่งไม่พึงประสงค์อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

       สิ่งไม่มีชีวิต เช่น อนุภาคดิน เม็ดทราย เศษตะกอน โลหะหนัก และสารเคมีต่างๆ
       สิ่งมีชีวิต ซึ่งมีสามารถแบบย่อย เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก ได้แก่ ซีสต์ แบคทีเรีย และไวรัส

4. การต้มน้ำดื่ม
     การต้มน้ำดื่ม การต้มน้ำดื่มที่ไม่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำ เป็นน้ำที่สามารถทำลายสิ่งมีชีวิตได้ แต่คลอรีนในน้ำนั้นเมื่อรวมตัวกับซากพืชซากสัตว์ แล้วได้รับความร้อน จากการต้ม จะทำให้เกิดสารคลอโรฟอร์ม และสารไตรฮาโลมีเทน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้

5. น้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่ม
     น้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่ม ในปัจจุบันมีความสอาดตั้งแต่ 0.01ไมค์คอน(เครื่องกรองน้ำดื่มระบบUF)จนถึง0.0001(เครื่องกรองน้ำดื่มระบบRO)ไมค์คอน อีกทั้งมีระบบการกรองน้ำโมเลกุลเล็ก(Pi-ORP)

คุณสมบัติของ Pi ()
     ไส้กรองเที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและปกป้องจาก Active Oxidant Agents ฟื้นฟูเซลส์ ปรับสมดุลในร่างกาย มีค่าPHเป็นด่างซึ่งเหมาะสำหรับร่างกายพร้อม ด้วยการเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นให้แก่น้ำ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโปตัสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย
     
คุณสมบัติของ ORP
1. ป้องกันโรคกระดูกพรุน   ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายมีแร่ธาตุ  แคลเซียม  แมกนีเซียม
2. ในระดับ Super Antioxidant ( SOD) ชะลอความแก่  ต่อต้านการถูก   ทำลายของเซลล์ จากมลพิษ ทำให้
เซลล์เสื่อมช้าลงมีค่า ORP เป็น ลบ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
3. มีโมเลกุลเล็กด้วย คุณ สมบัติของ Coral Sand ที่มีเฉพาะในไส้กรองที่มีคุณภาพสูง   สามารถแผ่รังสีอินฟาเรด 
ชนิดคลื่นความถี่ไกลสั่นสะเทือนทำให้อนุภาคของน้ำแตกตัวเล็กลง ขนาด 6 โมเลกุล  ทำให้น้ำเป็นตัวทำละลาย
ที่ดี คือเกลือแร่  วิตามิน  และออกซิเจน จะซึมเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้น  และพาสารอาหารให้แก่เซลล์ได้มากขึ้น
4. มีความเป็นด่าง จากแร่ธาตุของเครื่องกรองน้ำ FK water+  จะช่วยกระบวนการดีท๊อกซ์  ขจัดของเสียและสารพิษ
ออกจากเซลล์ของร่างกายผ่านทางปัสสาวะ  อุจจาระ และเหงื่อได้เร็วกว่าน้ำทั่วไป สร้างสมดุลให้ร่างกาย ซึ่งปกติเลือดคนเรามีค่า p7.4 น้ำสะอาดที่เกิดจากกระบวนการไออนไนซ์  ให้ค่า pH 8.5 จึงช่วยรักษาสมดุล  และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้

    ผู้บริโภคจำนวนมากจึงหันมาดื่มน้ำที่ผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำดื่มกันมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญและเข้าใจ สุขภาพอนามัยมากขึ้น อีกทั้งมั่นใจในเทคโนโลยีของเครื่งกรองน้ำดื่มมากขึ้น

 

เครื่องกรองน้ำยี่ห้อไหนดี ราคา เครื่องกรองน้ำ ถูกหรือแพง
 
 
อันที่จริงแล้ว การเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำ นั้นมีปัจจัยหลักๆดังนี้

1 เลือกระบบการกรองให้เหมาะสม กับน้ำที่ต้องการใช้(ความสะอาดและปลอดภัย)  เช่น ระบบ UFNANOPIORP
    
PI+ORPUVRO  และน้ำดิบที่ต้องการกรอง ข้อนี้สำคัญมาก มีข้อสงสัยเกียวกับ เครื่องกรองน้ำ
 Tel.0867222446

2 เลือกประโยชน์การใช้งาน เช่น อุณหภูมิปกติ ร้อน เย็น

3 เลือกรูปทรงเครื่องกรองน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เช่น เครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้น(ร้อน เย็น) เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ เครื่องกรองน้ำแบบแขวน หรือเครื่องกรองน้ำแบบอันเดอร์ซิงค์

4 แหล่งผลิตจากประเทศใด ความน่าเชื่อถือ

5 บริการหลังการขาย

6 ราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไป หรือถูกเกินไป


แมมเบลน เครื่องกรองน้ำ 
MEMBRANE
          Thus the membrane surface is continuously cleaned, prolonging the life of the membrane and reducing maintenance costs.
 
TFC Membranes
*Nominal Rejection Characteristics
ION Percent Rejection ION Percent Rejection
Calcium 95-98 Bromide 93-96
Sodium 94-98 Phosphate 97-98
Magnesium 95-98 Cyanide 90-95
Iron 97-98 Sulfate 97-98
Potassium 94-97 Thiosulfate 97-98
Manganese 97-98 Silicate 94-96
Aluminum 97-98 Silica 85-90
Copper 97-98 Nitrate 92-95
Nickel 97-98 Boron 60-70
Cadmium 95-98 Borate 40-70
Silver 95-97 Fluoride 93-95
Zinc 97-99 Polyphosphate 98-99
Mercury 95-97 Orthophosphate 96-99
Hardness Ca & Mg 95-98 Chromate 90-97
Radioactivity 95-98 Bacteria 99+
Chloride 90-95 Lead 96-98

The above percent of rejection is for reference only and not to be construed as any guarantee since the chemistry, temperature and TDS (Total Dissolved Solids) are not constant in each water supply.

คุณสมบัติแมมเบลน ของ เครื่องกรองน้ำ

Reverse Osmosis (RO)

     รีเวอร์สออสโมซิส หรือ อาร์โอ ของ  เครื่องกรองน้ำ คืออะไร ? รีเวอร์สออสโมซิส เป็นระบบการกรองน้ำ ที่พัฒนามาจากหลักการพื้นฐานทางธรรมชาติที่พืชใช้รากดูดอาหารจากดิน ขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้น ของเหลวจะซึมจากด้านที่มีควมเข้มข้นน้อยกว่าไปด้านที่มีความเข้มข้นมากกว่าโดยในทางกลับกัน รีเวอร์สออสโมซิส อาศัยแรงดันจากภายนอกผลักดันของเหลวย้อนกลับจากด้านที่มีความเข้มข้นมากกว่าไปสู่ด้านที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า โดยผ่านเยื่อกรอง TFC  ซึ่งมีความละเอียดสูงมากถึง 0.001 ไมครอน ซึ่งน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามาราถผ่านไปได้ ส่วนสารปนเปื้อน โลหะหนักต่างๆเช่น สารตะกั่ว สารปรอท  เชื้อโรคต่างๆ เช่นไวรัส และ แบคทีเรีย  จะไม่สามารถผ่านไปได้ และถูกกจัดทิ้งไปกับน้ำทิ้ง

ขนาดของเยื้อกรอง  TFC   0.0001    ไมครอน
ขนาดของแบคทีเรีย          0.4 – 1        ไมครอน
ขนาดของไวรัส              0.02 – 0.4     ไมครอน

Pi (  ) Water 

     พาย-วอเตอร์ของ
 เครื่องกรองน้ำ คืออะไร? พาย-วอเตอร์เป็นน้ำที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณสมบัติพิเศษในการต้านอนุมูลอิสระ และปกป้องร่างกายจากAOA(Active Oxidant Agents)ซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดโรคต่างๆถึง 90% น้ำที่กรองผ่านพาย โมเลกุลของน้ำจะเรียงตัวทำให้มีขนาดเล็กลง ร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยปกป้องและฟื้นฟูเชลส์  DNA’s เพิ่มระบบอิมมูปรับสมดุลในร่างกายและรักษาอย่างเป็นธรรมชาติ น้ำพาย มีค่าน้ำเป็นด่างอ่อนๆ และเพิ่มแร่ธาตุให้แก่น้ำได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
 
 
 
Ultra Filtration / UF
     อัลตรา ฟิวทเรชั่นของ
 เครื่องกรองน้ำ
 คืออะไร? อัลตรา ฟิวทเรชั่นคือ ระบบการกรองซึ่งมีความละเอียด 0.01 ไมครอน มีคุณสมบัติในการขจัดเชื่อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส และแบคทีเรีย ตลอดจนกำจัดสิ่งที่ไม่บริสุทธิปลอมปนอยู่ในน้ำ จึงทำให้น้ำมีความสะอาดปลอดภัยในการบริโภค
 

 
 

สารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำที่ไม่ผ่านเครื่องกรองน้ำ
 
ตารางการทดสอบสารปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ในน้ำโดยใช้เครื่องแยกสาร (Electrolysis) จาก  เครื่องกรองน้ำ
 
สี สิ่งเจือปน อวัยวะที่ได้รับความเสียหาย
สาร สารที่ลอยอยู่บนน้ำเป็นสีเขียว คอปเปอร์ออกไซด์(สนิมคอปเปอร์)
สารประกอบของคลอรีน
ไต เส้นประสาทส่วนกลาง
สารที่เกิดโรคมะเร็ง
สารที่ลอยอยู่ในน้ำเป็นสีดำ สารประกอบธาตุหนักของปรอท ตะกั่วต่างๆ เส้นประสาทส่วนกลาง ตับ ไต
สารที่ลอยอยู่บนน้ำเป็นสีขาว แคลเซียมออกไซด์
มักเนเซียมออกไซด์
ซิงค์ออกไซด์
อลูมิเนียมออกไซด์
อาเซนิค (สารหนู)
สารประกอบของกาว
แร่ใยหิน
โรคนิ่วที่เกิดจากสารผสมของแคลเซียม
คาร์บอเนตหรือมักเนเซียมคาร์บอเนต
ประสาท ตับ
ประสาท ตับ สารที่เกิดจากโรคมะเร็ง
โรคเท้าดำ สารที่เกิดโรคมะเร็ง
แบคทีเรีย สารพิษ สารแขวนลอย
สารที่เกิดโรคมะเร็ง
สารที่อยู่บนน้ำเป็นสีน้ำเงิน อาลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้ม)
สารอินทรีย์ฟอสฟอรัส
ระบบเส้นประสาท
ตับ ไต ประสาท
สารที่ลอยอยู่บนน้ำเป็นสีส้ม เฟอร์รัสออกไซด์ หรือสารเหล็กละลายออกมาเนื่องจากอิเล็กโตรลิซิสนานเกินไป สารละลายเกลืออาเจียน ท้องเดิน ปัสสาวะเป็นพิษ
ไม่มีสารลอยอยู่บนน้ำ ไม่มีสารเจือปนใดๆ เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ใสสะอาด สีเหลืองทอง เป็นสีที่น้ำแยกธาตุออกมา คุณดื่มได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 


ตารางเปรียบเทียบการกรองน้ำดื่มของ เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบต่างๆ
 
     เปรียบเทียบความสามารถในการขจัดสารพิษต่างๆที่อยู่ในน้ำของระบบการกรองแบบต่างๆ จาก เครื่องกรองน้ำ


ตารางเปรียบเทียบ ความสามารถในการขจัดสารพิษต่างๆที่อยู่ในน้ำ ของระบบการกรองแบบต่างๆ จาก
 เครื่องกรองน้ำดื่ม 
  อาร์โอ  เรซิล คาร์บอน ตกตะกอน  กลั่น ต้ม
สิ่งปนเปื้อน สาเหตุของโรค ขจัดสารพิษ ขจัดสารพิษ ขจัดสารพิษ ขจัดสารพิษ ขจัดสารพิษ สามารถขจัดสารพิษ
คลอรีน สารก่อมะเร็ง *** * *** * *** *
คลอโรฟอร์ม มะเร็ง *** * ** * *** *
แบคทีเรีย โรคติดต่อจากเชื้อแบคทีเรีย *** * ** * *** ***
ไวรัส โรคติดต่อจากเชื้อไวรัส *** * * * *** ***
ฟลูออไรด์ ฟันผุ *** *** * * *** *
แคลเซียม เก๊าท์ *** *** * * *** *
ยาปราบศัตรูพืช นิ่ว,ลำไส้อักเสบ *** * * *** *** *
ยาฆ่าแมลง ตับ,อาหารเป็นพิษ *** * *** * *** *
ตะกั่ว ไต,ระบบปราสาท *** *** * * *** *
โซเดียม หัวใจ,ความดันโลหิต *** *** * * *** *
ซัลเฟต,แมกเนเซียม ทางเดินอาหาร *** *** * * *** *
แคดเมียม ปวดกระดูก *** *** * * *** *
หมายเหตุ ::   *** ออกได้หมด /  ** ได้บางส่วน /   *  ออกไม่ได้
 

การติดตั้งไส้กรอง PI-water เครื่องกรองน้ำ


 
     ติดตั้งง่าย เพียงติดตั้งไส้กรอง PI ( )   เพิ่มจากระบบ RO หรือ UF เท่านั้น คุณก็เปลี่ยนน้ำกรองธรรมดาให้เป็นน้ำที่มีพลังมีแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการ เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีกว่าของทุกคนในครอบครัว

 545/15  Phaholyothin 62 Rd., Kukot, Lamlukka, Pathumthani, 12130
Email : tipvaree999@gmail.com  
TEL : 096-8789795 (TRUE) , 088-8902625 (DTAC) 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.